نقشه مفهومی - معیار های ورود

شرکت کنندگان محترم، برای ارسال نقشه های مفهومی خود به منظور شرکت در « مسابقه طراحی نقشه ی مفهومی در زمینه ی سرطان» باید معیارهای زیر را در نظر داشته باشند:

1. تمامی نقشه های مفهومی باید به زیان انگلیسی طراحی شوند.

2. نقشه ها باید حداقل یکی از مفاهیم اساسی ارائه شده در محور های پیشنهادی را در بر بگیرند و با برقراری روابط جدید میان آن با سایر مفهوم ها، ایده های نوآورانه و جدیدی را مطرح نماید. اما هیچ محدودیتی برای استفاده از مفهوم های جدید وجود ندارد و لزوما نباید تمام مفهوم های ارائه شده در نقشه مفهومی از داخل محور های پیشنهادی انتخاب شوند.

توجه: شفافیت مفاهیم و خلاصه بودن آن ها بسیار حائز اهمیت است.

3. لازم به ذکر است مفاهیم و روابط مورد استفاده در نقشه های مفهومی باید برگرفته از مقالات باشد و طراح با استفاده از مقالات و منابع علمی، نقشه را رسم کرده باشد. برای هر مفهوم و رابطه ای که در نقشه آورده می شود باید به طور صحیح منبع یا منابع (رفرنس) آن ذکر شود. (به صورت عددی داخل پرانتز در کنار هر گره یا فلش).

4. طراحان باید در هر نقشه مفهومی طراحی شده، فرضیه یا ایده جدیدی را مطرح نمایند. در واقع هرچه طراح ایده های جدید بیشتری را مطرح کرده باشد امتیاز بالاتری برای او در نظر گرفته خواهد شد. طراحان می توانند ایده های جدید را با استفاده از روابط فرضی که آن ها را با علامت سؤال (؟) و اختصاص دادن یک رنگ متمایز، در نقشه ی مفهومی خود بارز می نمایند، مطرح کنند. در صورت استفاده از روابط فرضی منطقی (علاوه بر روابط اثبات شده که از منابع برداشت شده اند)، امتیاز بیشتری به طراح تعلق خواهد گرفت.

5. نقشه های مفهومی باید در قالب پوستر و با سایز 100 * 70 سانتی متر و به صورت افقی (Landscape) طراحی شوند.

6. فونت مورد استفاده باید Times New Roman یا Arial Black باشد و اندازه آن از 25 نقطه (25 pt.) کمتر نباشد.

7. در بالا و سمت راست پوستر خود لوگو «اولین مسابقه طراحی نقشه ی مفهومی در زمینه ی سرطان» را قرار دهید.

8. نام و نشانی سازمانی طراح (طراحان) پوستر باید در بالا و سمت چپ آن گنجانده شود. در صورتی که تعداد طراحان بیشتر از یک نفر باشد، نام فرد ارائه دهنده (که الزاما باید در محل کنگره حضور پیدا کند)، باید با علامت ستاره (*) مشخص شود.

9. منابع بایستی حداقل 2 و حداکثر 10 مورد باشد. منابع استفاده شده باید به طور کامل در قالب Vancouver ذکر شده و در پایین و سمت چپ پوستر، زیر نقشه مفهومی آورده شود.

10. تا زمانی که از قواعد کلی بیان شده برای طراحی نقشه مفهومی پیروی کنند، طراحان به طور کامل در طراحی و نحوه ی بیان روابط میان مفاهیم (concepts)آزاد هستند. به علاوه، نقشه های مفهومی با ایده ها و روابط خلاقانه در اولویت پذیرش می باشند.

11. برای مقایسه و برداشت بهتر درباره طراحی نقشه مفهومی، شرکت کنندگان گرامی می توانند نقشه های مفهومی خود را با نقشه ی مفهومی که به عنوان نمونه در زیر موجود است، مطابقت دهند.

12. عنوان نقشه مفهومی باید در بالای پوستر درج شود.

13. شرکت کنندگان محترم بایستی در قالب متنی کوتاه (حداکثر 250 کلمه) ایده های نوآورانه خود، که در نقشه مفهومی به شکل مفاهیم و ارتباطات فرضی جدید مطرح شده اند، را توضیح دهند.

نقشه های ی مفهومی که در عین شفافیت و خلاصه بودن، بتواند روابط منطقی میان مفاهیم موجود را به بهترین نحو بیان کند، و روابط فرضی منطقی تر و عملی تری را ارائه بدهد، امتیاز بیشتری خواهد گرفت. به عبارتی دیگر پوستری که حداکثر 30 گره (node) داشته باشد، روابط را به خلاصه ترین نحو ممکن نشان داده باشد، حداقل 3 رابطه ی فرضی منطقی علمی و عملی را به تصویر کشیده باشد و مثال های متناسبی را شامل شود و در عین حال از منابع بیشتری برای طراحی آن استفاده شده باشد، در اولویت پذیرش قرار دارند.